สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์ 

‘อิง’  ให้ชีวิตกลับไปชิดธรรมชาติ  ผลิตภัณฑ์ ‘อิง’ เกิดขึ้นจากที่เราเองก็เป็นหนึ่งในจำนวนผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ เราเริ่มจากปลูกผักปลอดสารพิษกินเองในครอบครัว และ หันมาสนใจในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน  เราก็เคยเป็นผู้มองหาสินค้า Organic มาใช้  และก็เคยเป็นเหมือนผู้บริโภคทั่วไปที่รู้จัก Organic เพียงผิวเผิน และได้ซื้อสินค้าที่เราเข้าใจว่ามันเป็น Organic ตามที่ในฉลากสินค้าได้เขียนแจ้งไว้  ถ้าโชคดีเราได้สินค้าที่เป็น Organic จริงๆ  แต่ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ได้ของที่อาศัยกระแสแอบอ้างว่าเป็น Organic 

 

  และจากการที่เราได้ศึกษาว่า  Organic คืออะไร ทำให้รู้ว่าในตลาดบ้านเรามีสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์ที่เป็น Organic จริงๆ น้อยมากและส่วนใหญ่ก็จะนำเข้าจากต่างประเทศ  เราจึงคิดว่าคงจะดีไม่น้อยถ้าคนไทยจะได้ใช้สินค้าที่เป็นorganicจริงๆโดยมีมาตรฐานการรับรองจากองค์กรที่เชื่อถือได้ และคงจะดีขึ้นไปอีกถ้าสินค้านั้นผลิตโดยฝีมือคนไทย  และด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดผลิตภัณฑ์  ‘อิง’  


  ‘อิง’  คือ ผลิตภัณฑ์สินค้าอินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง( Certified Organic Product)ประเภทเครื่องสำอางค์บำรุงผิวสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกตัวผลิตโดยฝีมือคนไทย  และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกหรือนานาชาติ ซึ่งก็คือ Bio Agricert จากประเทศอิตาลี และ  USDA จากประเทศ สหรัฐอเมริกา                

การได้มาซึ่งความเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตามหลักสากลนั้นจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ  ทางตัวของวัตถุดิบที่นำมาใช้  และ  ขั้นตอนขบวนการผลิตสินค้า ต้องผ่านมาตรฐานทั้งสองส่วน
 

วัตถุดิบ

  ที่นำมาใช้ จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบพื้นที่ที่ใช้ปลูกวัตถุดิบซึ่งปลอดจากการใช้สารเคมีอย่างน้อย 3-5 ปี โดยต้องปลูกแบบวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) และผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยงานต่างประเทศ และทุกขั้นตอนของขบวนการเพาะปลูกและผลิตวัตถุดิบจะต้องปลอดการใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด   โดยทางแหล่งผู้ผลิตวัตถุดิบ จะต้องมีใบรับรองมาตรฐาน (Certificate) จากองค์กรที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกทั้งทวีปเอเชีย ยุโรปและอเมริกาดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน

 

ขั้นตอนขบวนการผลิต

 

  ทุกขั้นตอนของขบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ก็จะต้องได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานจากองค์กรสากลดังกล่าว รวมถึงมาตรฐานและขบวนการผลิตที่ต้องปลอดจากการใช้สารเคมีต้องห้ามตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรฯ เพื่อให้เกิดการผลิตที่ยั่งยืน ปลอดภัย ต่อตัวผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัว ผลิตจากโรงงานที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นโรงงานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางคที่เป็น “อินทรีย์” รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลจาก Bio Agri Cert ประเทศอิตาลี และ USDA ประเทศอเมริกา

 

ผลิตภัณฑ์ของ  ‘อิง’  นอกจากจะเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมแล้ว ด้วยความที่เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวOrganicนั้น  จึงทำให้ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง แม้ผิวที่บอบบางและแพ้ง่าย ไม่มีสารก่อมะเร็งในส่วนผสม และมีกลิ่นหอมซึ่งเกิดจากน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืช 

 

วัตถุประสงค์หลัก :

 

    1)สนับสนุน การทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อช่วยรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ของธรรมชาติ   เราเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันสนับสนุนผลผลิตจากการเกษตรอินทรีย์เหล่านี้ จะทำให้ชาวเกษตรกรมีความสนใจหันมาทำการเกษตรอินทรีย์มากขึ้น  ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีโดยตรงต่อสุขภาพของเกษตรกรแล้วนั้น  ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์นี้จะยังสามารถช่วยรักษาสภาพของดินให้อุดมสมบูรณ์และธำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่เพาะปลูกตลอดจนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้ดีตลอดไปได้

      2)เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค  เนื่องจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกในปัจจุบันทำให้เราได้รับมลพิษและสารเคมีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้ร่างกายของเราอ่อนแอกว่าคนสมัยก่อนเมื่อเทียบในช่วงอายุวัยเดียวกัน รวมถึงผิวพรรณของเราที่ต้องเจอกับอากาศมลพิษและสิ่งสกปรกตลอดทั้งวันจนถึงเวลาเราทำความสะอาดร่างกาย  ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ทำความสะอาดที่มีวางจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด ก็มักจะมีส่วนผสมของสารเคมี  สารสังเคราะห์ต่างๆ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากจะไม่ช่วยให้เรามีสุขภาพผิวที่ดีขึ้นแล้ว ยังจะสามารถแทรกซึมผ่านไปสะสมในร่างกายเราได้   อิง’  เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดมาจากความคิดที่อยากให้ทุกครอบครัว ได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ปลอดสารเคมี หรือสารสังเคราะห์แต่งเติมใดๆ  โดยที่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดและ/หรือบำรุงผิวได้อย่างดี  เรามุ่งหวังอยากให้ อิง’  เป็นสื่อกลางแทนความปรารถนาดีจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคทุกคน  รวมถึงขอเป็นสื่อแทนความห่วงใยจากผู้ให้ไปยังผู้รับที่สามารถมอบให้กันได้ในทุกโอกาสผ่านผลิตภัณฑ์ของขวัญดีๆจากธรรมชาติ   และโดยความตั้งใจแต่แรกเริ่มว่าอยากให้คนไทยได้ใช้สินค้าคุณภาพดี ราคาไม่แพง และยังช่วยในด้านสภาพแวดล้อมทั้งผู้คนและทั่วไป แต่ด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับต้นทุนด้านการผลิต ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ค่อนข้างสูง ราคาจำหน่ายจึงอาจจะดูเหมือนว่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปบ้าง แต่หากคำนึงถึงผลที่จะก่อเกิดทั้งกับตัวผู้บริโภคเองและสภาพแวดล้อมทั่วไปในระยะยาว จึงน่าจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทั่วไปที่ห่วงใยในคุณภาพชีวิตของตนเอง

  :   :   :   :   :   : 

Copyright 2015 © ingorganic.com All rights