ดูบทความUSDA Organic มาตรฐานสากลของสินค้าออร์แกนิค

USDA Organic มาตรฐานสากลของสินค้าออร์แกนิค

หมวดหมู่: บทความUSDA
ย่อมาจาก U.S. Department of Agriculture เป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสินค้าที่จัดเป็น Organic ตามมาตรฐาน USDA วัตถุดิที่นำมาใช้จะต้องเป็นพืชที่ไม่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม หรือฆ่าเชื้อโรคโดยการฉายรังสี พืชที่ปลูกด้วยดินที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลสัตว์== โดยความเป็น Organic จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ==
1.เป็น Organic ไม่น้อยกว่า 95%
ได้การประทับตรา USDA Organic รับรองว่าเป็นสินค้า Organic

2.เป็น Organic ตํ่ากว่า 95% -70%
จะเคลมได้แค่ Made with Organic Ingredients

3.เป็น Organic ตํ่ากว่า70%
ก็จะเรียกได้แค่ Some Organic Ingredientsซึ่งสินค้าไทยต้องติดต่อสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อช่วยตรวจสอบมาตรฐาน และติดต่อประสานงาน เพื่อประเมินการออกตราประทับ USDA

วิธีเช็คง่ายๆ เข้าไปเช็คที่ https://organic.ams.usda.gov/Integrity/
แล้วนำโรงงานที่ผลิต หรือชื่อผู้ควบคุมการผลิตหลังกล่องสินค้าไปค้นหาในช่อง Operation ก็จะเห็นว่าได้การรับรองหรือไม่และที่สำคัญอย่าลืมดูช่องท้าย HANDLING ว่ามีชื่อผลิตภัณฑ์ อยู่ด้วยหรือเปล่า

16 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 1040 ครั้ง